Sve stolove je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Sve stolove je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Uredski stol 01 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 120kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 02 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 92kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 03 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 113kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 04 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 100cm
visina – 75cm
težina – 135kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 05 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 125kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 06 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 110kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 07 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 140kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 08 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 115kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 09 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 111kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 10 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 120kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 11 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 85kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 12 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 120cm
visina – 75cm
težina – 115kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 13 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 111kg
radna ploča – 36mm

Uredski stol 14 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 150cm
dubina – 80cm
visina – 75cm
težina – 120kg
radna ploča – 36mm