Sve stolove je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Sve stolove je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Stol 01 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 50cm
dužina – 100cm
visina – 48cm
radna ploča – 27mm