Sve stolove je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Sve stolove je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Konferencijski stol 01 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 130cm
dužina – 280cm
visina – 75cm
težina – 330kg
radna ploča – 55mm

Konferencijski stol 02 - Industrijski dizajn

Osnovni model:
širina – 120cm
dužina – 280cm
visina – 75cm
težina – 225kg
radna ploča – 55mm