Sve svjetiljke je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Sve svjetiljke je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Stolna svjetiljka 01 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 17cm
dužina – 21cm
visina – 39cm

Cijena: 450,00kn

Stolna svjetiljka 02 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 24cm
dužina – 24cm
visina – 36cm

Cijena: 750,00kn

Zidna svjetiljka 03 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 63cm
visina – 47cm
dubina – 9cm

Cijena: 1.200,00kn

Zidna svjetiljka 04 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 32cm
visina – 22cm
dubina – 14cm

Cijena: 400,00kn

Zidna svjetiljka 05 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 66cm
visina – 21cm
dubina – 9cm

Cijena: 430,00kn

Zidna svjetiljka 06 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 7cm
visina – 15cm
dubina – 9cm

Cijena: 200,00kn

Zidna svjetiljka 07 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 7cm
visina – 32cm
dubina – 17cm

Cijena: 340,00kn

Zidna svjetiljka 08 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 66cm
visina – 31cm
dubina – 14cm

Cijena: 430,00kn

Zidna svjetiljka 09 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 50cm
visina – 150cm
dubina – 16cm

Cijena: 740,00kn

Zidna svjetiljka 10 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 48cm
visina – 42cm
dubina – 9cm

Cijena: 650,00kn

Zidna svjetiljka 11 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 47cm
visina – 34cm
dubina – 9cm

Cijena: 450,00kn

Zidna svjetiljka 12 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 35cm
visina – 14cm
dubina – 15cm

Cijena: 370,00kn

Zidna svjetiljka 13 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 62cm
visina – 21cm
dubina – 9cm

Cijena: 620,00kn

Zidna svjetiljka 14 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 48cm
visina – 16cm
dubina – 9cm

Cijena: 360,00kn

Zidna svjetiljka 15 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina max – 48cm
visina – 50cm
dubina max – 29cm

Cijena: 480,00kn

Stropna svjetiljka 02 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 8cm
visina – 58cm
dužina – 91cm

Cijena: 550,00kn

Stropna svjetiljka 06 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 8cm
visina – 57cm
dužina – 63cm

Cijena: 370,00kn

Stropna svjetiljka 10 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 20cm
visina – 62cm
dužina – 130cm

Cijena: 1.750,00kn