Sve svjetiljke je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Sve svjetiljke je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Stolna svjetiljka 01 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 17cm
dužina – 21cm
visina – 39cm

Stolna svjetiljka 02 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 24cm
dužina – 24cm
visina – 36cm

Zidna svjetiljka 03 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 63cm
visina – 47cm
dubina – 9cm

Zidna svjetiljka 04 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 32cm
visina – 22cm
dubina – 14cm

Zidna svjetiljka 05 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 66cm
visina – 21cm
dubina – 9cm

Zidna svjetiljka 06 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 7cm
visina – 15cm
dubina – 9cm

Zidna svjetiljka 07 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 7cm
visina – 32cm
dubina – 17cm

Zidna svjetiljka 08 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 66cm
visina – 31cm
dubina – 14cm

Zidna svjetiljka 09 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 50cm
visina – 150cm
dubina – 16cm

Zidna svjetiljka 10 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 48cm
visina – 42cm
dubina – 9cm

Zidna svjetiljka 11 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 47cm
visina – 34cm
dubina – 9cm

Zidna svjetiljka 12 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 35cm
visina – 14cm
dubina – 15cm

Zidna svjetiljka 13 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 62cm
visina – 21cm
dubina – 9cm

Zidna svjetiljka 14 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 48cm
visina – 16cm
dubina – 9cm

Zidna svjetiljka 15 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina max – 48cm
visina – 50cm
dubina max – 29cm

Stropna svjetiljka 02 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 8cm
visina – 58cm
dužina – 91cm

Stropna svjetiljka 06 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 8cm
visina – 57cm
dužina – 63cm

Stropna svjetiljka 10 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 20cm
visina – 62cm
dužina – 130cm