Sve police je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Sve police je moguće prilagoditi pa tako možete odrediti dimenzije i boje koje odgovaraju baš vašim željama i prostoru.

Zidna polica 03 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 110cm
visina – 40cm
dubina – 20cm

Zidna polica 05 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 140cm
visina – 54cm
dubina – 20cm

Zidna polica 06 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 80cm
visina – 19cm
dubina – 20cm

Zidna polica 07 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 80cm
visina – 25cm
dubina – 20cm

Zidna polica 08 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 100cm
visina – 100cm
dubina – 20cm

Zidna polica 09 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 100cm
visina – 70cm
dubina – 20cm

Zidna polica 10 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 35cm
visina – 85cm
dubina – 27cm

Zidna polica 11 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 350cm
visina – 165cm
dubina – 27cm

Zidna polica 12 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 50cm
visina – 165cm
dubina – 20cm

Zidna polica 13 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 50cm
visina – 85cm
dubina – 20cm

Zidna polica 14 - Steampunk dizajn

Osnovni model:
širina – 80cm
visina – 10cm
dubina – 20cm