Poslovno savjetovanje

Pripremamo projekte i studije

Provodimo i evaluiramo projekte

Tražimo Vam sredstva

Kako Vam možemo pomoći?

Naša firma bavi se izradom projekata i studija te nudi stručnu pomoć u provedbi ili evaluaciju projekata te pretražujemo natječaje i identificiramo izvore financiranja za naše klijente.
priprema projekata

Pripremamo projekte i studije

Pripremamo i provodimo projekte financirane iz fondova EU; nacionalnih i drugih izvora, izrađujemo cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za izradu projektne prijave te pratimo klijente od početka do kraja projekta.
Evo što radimo za svoje klijente:

 • dizajniramo i razrađujemo projektne ideje, postavljamo strategiju projekta
 • pripremamo cjelokupni projektni prijedlog i sve obrasce
 • izrađujemo proračun projekta
 • pripremamo poslovne planove za mala, srednja i velika poduzeća
 • izrađujemo kompleksne studije (pred)izvodljivosti za infrastrukturne i projekte veće vrijednosti, ekonomsko-financijske analize i socio-ekonomske analize
 • radimo i investicijske studije za potrebe ishođenja bankovnih kredita i druge namjene
 • izrađujemo simulacije bodovanja na pojedinom

Provodimo i evaluiramo projekte

Provodimo i evaluiramo projekte

Klijenti kojima smo pripremali projekte uglavnom žele zajedničku suradnju i u provedbi projekta. Ostali klijenti nas angažiraju tek kad ugovore sredstva jer im je potrebna stručna pomoć u provedbi ili evaluaciju projekata.
Evo što radimo za naše klijente:

 • izrađujemo planove provedbe aktivnosti u projektima
 • organiziramo sastanke projektnih timova
 • komuniciramo s ugovorenim izvođačima radova u provedbi kompleksnih infrastrukturnih projekata
 • upravljamo administrativnim i financijskim segmentima projekata
 • savjetujemo klijenta kod pravdanja nastalih troškova
 • pomažemo uredno voditi projektnu dokumentaciju
 • pripremamo sve projektne izvještaje (Zahtjeve za nadoknadu sredstava)
 • radimo na pripremi plana nabave i provodimo javne nabave u projektu
 • komuniciramo s posredničkim tijelima koja sudjeluju u provedbi
 • provodimo vanjsku evaluaciju vašeg projekta i uspostavljamo cjelokupnu metodologiju koja je za to potrebna
 • pomažemo u reviziji projekata u suradnji s ovlaštenim revizorima

financiranje

Tražimo Vam sredstva

Pretražujemo natječaje i identificiramo izvore financiranja za naše klijente u skladu s njihovim potrebama. Brinemo o vašim projektima i za njih pretražujemo natječaje! Sastavljamo izvještaje i dogovaramo se o tome na koji se natječaj prijaviti!
Kako vam možemo pomoći?
Pomažemo širokom spektru organizacija iz svih sektora koji žele pronaći odgovarajući natječaj na koji bi prijavili svoje projekte, a posebice:

 • Malim, srednjim i velikim poduzećima koja planiraju pripremati projekte u budućnosti
 • Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i tvrtkama u njihovom vlasništvu
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
 • Ostalim udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama

Napravimo neke dobre stvari, zajedno

Recite nam više o Vašim željama, nećete ništa izgubiti

PREDNOSTI SURADNJE S DIDOOS je mnogo, a za vas smo izdvojili njih nekoliko:

 • Svakodnevno pretraživanje natječaja prema potrebama klijenta
 • Kontinuirana briga o projektnim potrebama klijenta
 • Stručna pomoć prilikom identifikacije strateških projekata
 • Dostava pojašnjenja iz pojedinog natječaja i savjetovanje klijenta
 • Stručna pomoć prilikom donošenja odluke o prijavi na natječaj

Želite li započeti neki projekt s nama?

Ukoliko Vam treba profesionalna priprema projekta ili studije, provedba istih ili želite saznati koje su Vam mogućnosti povlačenja sredstava... zovite